DIN FASTIGHETSPARTNER

 FASTIGHETSSKÖTSEL / FASTIGHETSSERVICE


När du väljer någon av våra tjänster kan du känna dig helt trygg tack vare vår långa erfarenhet och breda kompetens. Vi anpassar oss efter dina behov och skräddarsyr därför våra tjänster för att du alltid ska bli nöjd. Du kan själv välja om du vill köpa hela paketlösningar eller enstaka tjänster.

Kvaliteten på det allmänna underhållet av en fastighet är direkt kopplat till både fastighetens livslängd och upplevd trivsel för de människor som dagligen vistas i den. Vi har lång och gedigen erfarenhet av fastighetsförvaltning och tar hand om tekniska och administrativa arbetsuppgifter. Vi skapar bäst
 arbetsmiljö för dina hyresgäster och en god driftsekonomi för dig som ägare.


FÖRVALTARE / OMRÅDESANSVARIG 

Thorbjörn Karlsson
Småland / Skaraborg  / Värmland / Göteborg

0492 - 65 13 96

thorbjorn@rexnes.se


SERVICE & UNDERHÅLL'

Vi utför tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av mark, byggnad och teknisk utrustning. Planering och rapportering av genomförandet sker i vårt ärendehanteringssystem, där vi kan ta ut rapporter över vilka arbeten som har utförts på fastigheten. Vi arbetar med:

 • Utemiljö
 • Byggnad
 • VA–system
 • Ventilation
 • Kyla
 • Styr och regler
 • Elsystem
 • Beredskap


FASTIGHETSJOUR

För att säkra din fastighet även efter arbetstid rekommenderar vi vårt jouravtal. Med vår jourtjänst får du tillgång till kvalificerade personal för akut felavhjälpning på kvällar och helger.


INREMILJÖ

Vi har all kunskap och utrustning som krävs för att skapa en trevlig inre miljö när det gäller trappstädning, tvättstuga samt övriga biytor.

Lite om vad vi gör för dig som kund.

 • Trappstädning.
 • Städning av tvättstuga.
 • Städning av biytor.
 • Tar bort spark märken på innerväggar i trapphus.
 • Putsar fönster i entré, trapphus samt källare.


YTTREMILJÖ

Vi har all kunskap och utrustning som krävs för att skapa en trevlig yttre miljö med välansade grönytor, buskar, häckar och blomstrande rabatter.

Lite om vad vi gör för dig som kund.

 • Tar hand om era utemiljöer på bästa sätt.
 • Gräsklippning.
 • Vårstädningar
 • Lövupptagningar.
 • Gräs/Slyröjning.
 • Träd-och busk beskärning.
 • Trädfällning
 • Planterar och levererar blommor samt dekoration/krukor.
 • Vi anlägger även rabatter och trädgårdar
 • Vinterunderhåll – snöröjning och halkbekämpning


GOLVVÅRD

Vi är proffs med mångårig kunskap på golvrengöring och golvvård runt trägolv, parkett och stengolv.

Visserligen påstår inredningstidningar och bloggar att heltäckningsmattor börjar bli lite populärare igen efter att ha varit nästan helt försvunna i decennier. Det hindrar inte att de allra flesta golv i Sverige är gjorda av trä, sten eller olika släta konstmaterial. Det fina med sådana golv är att de är lätta att rengöra till vardags. Ofta räcker det med regelbunden dammsugning eller skurning och de klarar sig flera månader utan att förlora i lyster.

Vi har valt att bli väldigt duktiga på flera olika moment i fastighetsbranschen, helt enkelt för att kunna vara den fastighetspartner man främst väljer att vända sig till. Därför är vi också proffs på golvrengöring och golvvård. 

Då och då behöver de dock lite extra vård – golvvård – och då är det viktigt att känna till alla material som golv görs av och deras egenskaper. Vi sitter på just sådan specialkunskap, helt enkelt för att vi vill vara den fastighetspartner som man först vänder sig till i alla lägen. Så om ni är ute efter golvvård över hela Småland kan ni med förtroende vända er till oss.

Vi har gjort golvvård åt företag, butiker och privatpersoner med en erfarenhet på över 25 år. Det har handlat om allt från enkla ingrepp som golvrengöring och golvboning till knepiga insatser för att ta bort fläckar på betonggolv.


BOKA MÖTE / OFFERTFÖRFRÅGAN


Tack för ditt intresse! Rexnes Fastighetsservice