DIN FASTIGHETSPARTNER

 FASTIGHETSFÖRVALTNING

 

Fastighetsförvaltning är förvaltning och underhåll av en fastighet och dess byggnader. Ibland utförs förvaltningen av fastighetsägaren själv och ibland anlitar fastighetsägaren en pålitlig partner. Rexnes förvaltningstjänster är ett klokt sätt för fastighetsägare att sköta sina fastigheter. Det är ett långsiktigt samarbete där målet är att det ska vara enkelt, tryggt och lönsamt att jobba med oss. Vi har en kompetens som är unik i Sverige. Vårt erbjudande sträcker sig från energitjänster, ekonomi och administration till fastighetsservice och utemiljö. Vi är på plats, där det behövs när det behövs.


TEKNISK FÖRVALTNING - BRF

Teknisk förvaltning underlättar för dig som vill kunna planera i förväg. Vi kontrollerar fastighetens tekniska aspekter för att ge dig en uppdaterad och heltäckande lägesrapport. Här finner du all information du behöver om du vill tala med en av våra säljare, göra en jouranmälan eller av annan anledning vill komma i kontakt med oss. Vill du ha våran kunskap och kompetens på din ort så hör gärna av dig så får vi boka ett möte.

Nedan finner du ett urval av det vi kan hjälpa till med:

 • Bistå vid upphandling av sido- och underentreprenörer
 • Upprätta entreprenörsavtal för fastigheten
 • Uppdatering av underhållsplan
 • Handläggning av försäkringsärenden
 • Driftövervakning av tekniska installationer
 • Sköter boendekontakter & myndighetskontakter
 • Utföra besiktningar
 • Ta emot felanmälningar
 • Lokalvård
 • Utemiljö
 • Fastighetsdrift
 • Systematisk brandskyddsarbete

En god teknisk förvaltning innebär att ha kontroll på prioriteringar och investeringar. Detta gör att dyra reparationer kan undvikas och att förvaltningsobjektets livslängd blir optimal. Genom kontinuerliga besiktningar och kontroll av leverantörer behålls förvaltningsobjektet i gott skick. I den tekniska förvaltningen bevakas även myndighetskrav och med en väl utformad underhållsplan underlättas hanteringen av framtida underhåll så att detta kan planeras i tid och att åtgärderna görs på rätt och kostnadseffektivt sätt.


FASTIGHETSJOUR

För att säkra din fastighet även efter arbetstid rekommenderar vi vårt jouravtal. Med vår jourtjänst får du tillgång till kvalificerade personal för akut felavhjälpning på kvällar och helger.


SNÖRÖJNING

Det är fastighetsägarens ansvar att halkbekämpa och skotta på sin egen tomt men så även på gångbana, gångväg eller trottoar utanför sin tomt. Fastighetsägaren ansvarar för gångbanor, trottoarer och trappor upp till 10 meter utanför tomtgräns. Finns ingen gångbana eller trottoar ansvarar man istället för 1,2 meter av gatan utanför tomtgränsen. 

Vi erbjuder snö- och halkbekämpning dygnet runt och ser till att er fastighet snöröjs i tid.


FÖRVALTARE / OMRÅDESANSVARIG 

Thorbjörn Karlsson
Småland / Skaraborg  / Värmland / Göteborg

0492 - 65 13 96

Offertförfrågan