DIN FASTIGHETSPARTNER

 OM REXNES

Vi vill lyfta nivån på vad både kunder och medarbetare kan förvänta sig av ett servicebolag. Därför jobbar vi hela tiden för att bli snabbare och smidigare i vår kommunikation, tydligare i våra offerter och mycket mer. Dessutom arbetar vi för schyssta anställningsvillkor för alla hantverkare, där vi vill vara en förebild för hela branschen.

Företaget startades 2017 men vårt kunnande sträcker sig över 30 år och vi brinner för det vi gör och våra tjänster. Vår tanke var att ta fram tjänster med en alldeles fantastisk kvalitet till ett överkomligt pris. 

Vår erfarenhet och mångsidighet har resulterat i mycket god material och produktkännedom, vilket gör att vi enkelt hittar lösningar för Era behov. Detta i kombination med vårt breda kunnande gör oss unika. 
" LITE BÄTTRE, LITE ENKLARE "

Syftet var att vi ville något mera, något lite bättre, lite enklare. Både för Rexnes Fastighetsservice och för våra uppdragsgivare. Ett nytt (FS) facilitets Service tänkande inom städindustrin och fastighetsservice, helt enkelt. Så föddes Rexnes fastighetsservice med målsättningen att förena det stora företagets stabilitet och solvens med det mindre företagets närhet och flexibilitet, och korta beslutsvägar.

Rexnes Fastighetsservice är ett renodlat serviceföretag med inriktning på (FS) Facilitets Service. Dagligstädning av kontor, trappor, butiker, skolor, sjukhus, villor. Abonnemangs hemstädning av bostäder mm. Vi utför all slags städservice och fastighetsservice åt företag, myndigheter och privatpersoner mm.

Rexnes Fastighetsservice är en helhetsleverantör av service tjänster genom att anlita oss kan du lägga all kraft på Er kärnverksamhet. Vår affärsidé är att göra ert jobb enklare. Vi tar hand om all service ditt företag behöver. Allt från daglig fastighets städning av BRF och stora centrumanläggningar som löneförmån, specialstädning, byggstädning, byggfönsterputs, golvvård, mm.

Att erbjuda våra kunder rätt service tjänst, i rätt ögonblick till ett så lågt pris att så många som möjligt har råd att köpa dem flera gånger per år.

Vi ska vara en av de bästa renodlade service leverantörerna din servicepartners inom (FS) facilitets Service med städservice och fastighetsservice som våra specialiteter. Vi har god kännedom och kompetens om de krav och förväntningar som ställs från privatpersoner och företag. Myndigheter och Bostadsrättsföreningar. Personligt ansvar, kompetens, kunskap och ett stort engagemang hos alla medarbetare är grundstenen för ett lyckat resultat.


Värdegrund

Våra värderingar, det vill säga hur vi ser på och resonerar kring olika saker, är präglade av vilka vi är, hur vi har det i vår närmaste omgivning och hur vi formas av samhället. Värderingarna är personliga och många gånger omedvetna. De styr våra handlingar och hur vi förhåller oss till vår omgivning. Vårt syfte i Rexnes Fastighetsservice med att utforma en gemensam värdegrund är att skapa en gemensam syn på viktiga värderingar i vårt förhållningssätt till andra människor.

Bemötande är värdegrund i praktiken.

Det är viktigt att vi Rexnes Fastighetsservice bemöter varje människa som en unik individ med respekt för hans eller hennes rätt till självbestämmande och integritet. Bemötande för oss handlar helt enkelt om hur vi omsätter våra värderingar till praktiskt handling i den dagliga kontakten med alla människor.